Forebyggelse, fokus 

og forståelse

- en tidlig og helhedsorienteret indsats

Case Manager

Familie&Gravid er blandt landets mest erfarne i blandt andet specialstøtte til sårbare, gravide med rusmiddelbrug. I 2011 modtog vi Familieambulatoriet OUH’s Nænsomhedspris for vores arbejde – og med Case Manager-modellen sætter vi fortsat hele familien og dens netværk i centrum.

Det gør støtten meningsfuld. Vi hjælper familien med at skabe overskuelighed og blive i stand til at handle. Det gælder også ved komplekse og sammensatte problemstillinger, som eksempelvis arbejdsløshed, misbrug eller psykiske lidelser, som typisk involverer flere forvaltninger og indsatsområder i offentligt regi.

Her vil familien normalt skulle forholde sig til et hav af fagfolk. Det kan være vanskeligt at overskue og betyder ofte, at familien giver op – eller ikke ønsker at samarbejde. Familie&Gravid samler indsatsen i én helhedsorienteret familieplan, som sikrer tværfaglighed i både udredning og indsats.

Vi giver familien en helhedsorienteret vinkel og erkendelse af vanskelighederne – samt ejerskab i løsningen. Ved at fungere som case managers i forhold til offentlige instanser som jobsagsbehandlere, egen læge, økonomisags-
behandlere, jordmødre med videre, sikrer vi, at forældrene kan overskue vores hjælp.
 

Målet er at gøre familien tryg, bevidst og handlekraftig, 
så den selv formår at agere i normalsystemet. Det gør Familie&Gravid ved ikke bare at behandle symptomer 
– men have fokus på helheden.

 

Ansvar og respekt – døgnet rundt

Familie&Gravid tager ansvar – for nænsomt at give ansvaret tilbage til familien. Vi har fokus på ordentlighed, ærlighed og respektfuld kommunikation med både børn, forældre og netværk. Vi møder mennesker, der hvor de er og med fuld respekt – så de kan genvinde selvrespekten.

At have fokus handler også om at stå til rådighed. Vi har rigtig gode erfaringer med at være tilgængelige 24/7/365, så vi kan afværge, at konflikter udvikler sig unødigt og gør voldsom skade. Vi varetager altid selv opgaverne for at bevare tryghed og tillid intakt, for at fremstå som samarbejdspartnere – og ikke som modstandere.

Derfor har vi ikke vikarer tilknyttet, men kommer til gengæld begge i familierne. Dermed kan vi sparre med hinanden og samtidig sikrer bredspektrede kompetencer qua forskellige uddannelser – og qua vores forskellige køn. Nogle oplevelser deler vores kunder helst med en kvinde – andre helst med en mand.
 

Familie & Gravid tilbyder desuden

  • Rådgivning/udredning
  • Familiebehandling
  • Aflastende og støttende samtaler med børn og pårørende
  • Praktisk pædagogisk støtte
  • Parterapi
  • Foredrag
  • Undervisning
  • Supervision

Case Manager-modellen sætter familien i centrum og gør støtten meningsfuld og overskuelig