Relationen i centrum

Tillid giver tryghed

Vi anser tillid som afgørende for at skabe gode resultater for familien – og for samfundet. Tillid skabes gennem opbygning af stærke og troværdige relationer samt gennem en tæt dialog, hvor familien føler sig tryg. Kun hvis man føler sig tryg, kan man åbne sig og tage imod vejledning, ligesom svære følelses-
mæssige beskeder nemmere håndteres, når budskabet leveres med respekt og ordentlighed – og relationen er god.

Bred erfaring

Familie&Gravid er etableret i 2011, men vi har begge en bred og mangeårig praksiserfaring i arbejdet med familier med omsorgssvigt, som er koblet til rusmiddelproblematikker. Det gælder direkte behandling til borgeren i misbrug, men også samtale og terapi med pårørende, herunder børn.

Da Tina er uddannet sygeplejerske, giver vi borgeren mulighed for at puste i alkoholmeter og aflægge overvåget urinprøver til test for indhold af narko/medicin. Det kan foregå i eget hjem eller i anonyme omgivelser hos os.

Vi giver også borgeren mulighed for at få en præventionsinjektion i hjemmet hver tredje måned, ligesom vi yder rådgivning i valg af prævention samt støtte og rådgivning i forbindelse med afbrydelse af graviditet. Endelig tilbyder vi også NADA-akupunktur.

Tina Macintyre: Uddannelses CV

1996 Sygeplejerske Uddannelse, Odense Sygeplejeskole
2002 Kursus i kommunikation / Den motiverende samtale.
2003 Misbrugsbehandleruddannelse, Fyns Amts Behandlingscenter.
2004 NADA Akupunktør uddannelse
2005 Systemisk Uddannelse, Macmann Berg, Århus
2007 Kognitiv Uddannelse, KognitivCenter Fyn.
2010 Familiebehandler, v/Frid A Hansen, Borgestadklinikken, Norge

Steen Jakobsen: Uddannelses CV

1999 Socialpædagog, Odense Socialpædagogiske Seminarium
2001 PD i specialpædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet
2002 PD i psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet
2005 Kandidat i pædagogisk psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet
2006 Systemisk uddannelse, MacMann Berg, Århus
2007 Misbrugsbehandleruddannelse, Fyns Amts Behandlingscenter
2007 Et-årigudd. i løsningsorienteret systemisk samtale, Solution Fokus, Kbh.
2008 Kognitiv Uddannelse, KognitivCenter Fyn
2009 Projektlederuddannelse, Implement Århus

Kun hvis man føler sig tryg, kan man åbne sig og tage imod vejledning...