En professionel partner

Familie&Gravid har lang og god erfaring for et tæt samarbejde med forvalt-
ninger i arbejdet med sårbare familier og unge. Vi sætter klar kommunikation i fokus og udarbejder altid evalueringer på et højt fagligt niveau, som beskriver forløb og proces i samarbejdet med familie og forvaltning.

Kommunerne er en af vores gode, faste samarbejdspartnere, men vores ydelser retter sig også mod institutioner og andre, som har brug for hjælp til at løse opgaver i forhold til sårbare børn, unge og familier.

En målrettet indsats

Vi er blandt landets mest erfarne i særlig støtte til sårbare gravide med rusmiddelbrug og har blandt andet modtaget Familieambulatoriet OUH’s Nænsomhedspris i 2011 for vores arbejde.

Vi har stor erfaring med familiebehandling til sårbare familier med børn i alderen 0-18 år. Vores indsatsområder tæller blandt andre:

  • teenagere, der ikke passer deres skole og har brug for en neutral og professionel ”voksen-sparring”
  • børn med udad reagerende adfærd og ADHD-problematikker
  • samtale- og tegneterapi med omsorgssvigtede børn og unge
  • meget komplekse familierelationer og dynamikker, hvor alt er kaos
  • kaotiske livssituationer med dårlig økonomi, manglende bolig og generelt kaos

 

Hos Familie&Gravid tilrettelægger vi altid vores indsats efter den enkelte opgaves særegenhed. Indsatsen kan derfor variere i omfang og varighed - og aftales fra opgave til opgave. Vi giver gerne et fast tilbud, når vi har sat os grundigt ind i opgaven.

Vi sætter klar kommunikation i fokus og udarbejder altid evalueringer på et højt fagligt niveau...